Πενθήμερη εκδρομή του 1ου ΓΕ.Λ. Αργυρούπ...

User: 1lykeiob
Dates: 11 Dec 2017 - 15 Dec 2017
Duration: 4 days, 21 hours

Η θέση μας σε πραγματικό χρόνο. Ολόκληρη η εκδρομή (11- 15/12/2017) στον ιστότοπο του Σχολείου μας.

Nothing to show. The tour hasn't started yet!

Πενθήμερη εκδρομή του 1ου ΓΕ.Λ. Αργυρούπ...

User: 1lykeiob
Dates: 11 Dec 2017 - 15 Dec 2017
Duration: 4 days, 21 hours

Η θέση μας σε πραγματικό χρόνο. Ολόκληρη η εκδρομή (11- 15/12/2017) στον ιστότοπο του Σχολείου μας.

No comments yet. Why not post one?

{{ selectedWaypoint.local_time|date("dddd D MMM YYYY hh:mm") }}
Day {{ day(selectedWaypoint) }}
{{ selectedWaypoint.timestamp|timesince }}
{{ selectedWaypoint.local_time|date("dddd D MMM YYYY hh:mm") }}
{{ selectedWaypoint.local_time|date("dddd D MMM YYYY hh:mm") }}
Day {{ day(selectedWaypoint) }}


{{ selectedWaypoint.timestamp|timesince }}