Εκδρομή του 1ου ΓΕ.Λ. Αργυρούπολης στα Γ...

User: 1lykeio
Dates: 5 Dec 2015 - 8 Dec 2015
Duration: 3 days, 14 hours
URL: http://1lykargy.gr/
Nothing to show. The tour hasn't started yet!

Εκδρομή του 1ου ΓΕ.Λ. Αργυρούπολης στα Γ...

User: 1lykeio
Dates: 5 Dec 2015 - 8 Dec 2015
Duration: 3 days, 14 hours
URL: http://1lykargy.gr/

No comments yet. Why not post one?

{{ selectedWaypoint.local_time|date("dddd D MMM YYYY hh:mm") }}
Day {{ day(selectedWaypoint) }}
{{ selectedWaypoint.timestamp|timesince }}
{{ selectedWaypoint.local_time|date("dddd D MMM YYYY hh:mm") }}
{{ selectedWaypoint.local_time|date("dddd D MMM YYYY hh:mm") }}
Day {{ day(selectedWaypoint) }}


{{ selectedWaypoint.timestamp|timesince }}